Chào mừng bạn đến với website Mầm non Sơn Ca 11
Thứ ba, 29/6/2021, 15:15
Lượt đọc: 105

TRƯỜNG MN SƠN CA 11 THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG SỐNG

-Giúp trẻ hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh, biết bảo vệ bản thân trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn. -Giúp giáo viên và phụ huynh học sinh hiểu được các khái niệm về kỹ năng sống hàng ngày để giáo dục trẻ. -Giáo viên nắm được nội dung giáo dục kỹ năng sống của trẻ mầm non để đưa vào kế hoạch từng chủ đề và lồng ghép trong các hoạt động một cách linh hoạt. -Trẻ được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, khám phá, thực hành về kỹ năng sống …phù hợp độ tuổi. -Trẻ tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, thực hành về kỹ năng sống …phù hợp với từng độ tuổi.

Tác giả: MN Sơn Ca 11
Nguồn tin: MN Sơn Ca 11

164